توسط: Tukaco در: نوامبر 05, 2017 در: دسته‌بندی نشده نظر: 0

گردهمائی بررسی عملکرد منتهی به 31/06/96 شرکتهای گروه توکا در تاریخ8/08/1396  با حضوررییس محترم هیئت مدیره ،مدیر عامل محترم شرکت توکا فولاد ، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها گروه به همراه مدیران مالی مجموعه ومدیران ستاد توکا   تشکیل گردید .پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد جناب آقای مهندس کارگهی  درمورد وضعیت شرکتهای گروه توکا و همچنین وضعیت اقتصادی صحبت کردند.ایشان بخشی از استراتژی توانمندی شرکت ها را منوط به  اصلاح فرآیند ها ، ضابطه مند شدن و بهبود رفتار های سازمانی و فردی در مجموعه گروه بر شمردند و  ضابطه مندی و پیاده کردن اصول راهبری شرکتی نه  به عنوان تنها هدف ، بلکه ابزار و وسیله توانمند سازی سازمانی دانستند.

همچنین خاطر نشان کردن فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های توکا (شایسته سالاری ، مسئولیت پذیری ، شفافیت ، احترام به حقوق ذینفعان ، رعایت ارزش های اخلاقی و انسانی و قانون مداری)  باید در سراسر گروه نهادینه شود. تا محیط توکا  محیطی سالم و عاری از حاشیه باشد.

محیطی که در آن تفویض اختیارات ، تعیین مسئولیت ها و فرآیند پاسخگویی اخلاقی صادقانه و شفاف باشد.

 محیطی که به همه فرصت برابر برای رشد و تعالی فردی و شرکتی فقط بر اساس شایستگی و کارایی بدهد. ایشان فرمودند پروژه مهمی که در توکا تحت عنوان ارزیابی عملکرد و جانشین پروری شروع شده است منبعد مبنای ارتقاء فردی و همچنین پاداش و اضافه حقوق خواهد بود و مدیران آتی توکا  از بین نیرو های با استعداد و جوان امروز ، ساخته و انتخاب می شوند و شایسته سالاری ،بخشی جدائی ناپذیر از فرآیند توانمند سازی توکا ست.ایشان معیار اصلی و تعیین کننده شایستگی در توکا را ارزیابی عملکرد خواندند. ارزیابی عملکردکه در توکا به صورت چند جانبه و به صورت فردی و واحدی و شرکتی انجام خواهد شد و ضمن کمرنگ کردن سلایق شخصی و رفاقتی ، مبنای اصلی انتخاب و پیشرفت خواهد بود.

در پایان اظهار امیدواری کردند که بتوانند توکا را به سمت شرکتی توانمند ، پیشرو و متعالی پیش ببرند.

سپس سرکار خانم دکتر هاشمی فشارکی به تشریح استراتژی توکا با توجه به وضعیت موجود پرداختند.ایشان فرمودندبا توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت رکودی موجود گروه توکا نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی فارغ از این شرایط نمی باشد لذا برای بقا و رقابت در شرایط کنونی بر آن شد تا نسبت به تغییر استراتژی خود و گروه اقداماتی را به انجام برسانند. .

موارد را که ستاد در تغییر این استراتژی مد نظر قرار داده است به شرح ذیل می باشد.

  • افزایش بهره وری :
  • عدم ورود شرکتها به کارهای غیر مرتبط با اساسنامه
  • بازنگری در خصوص شرکت در مناقصات و قیمت گذاری
  • شناسایی درآمد و هزینه پروژه ها در شرکتهای پیمانکاری به موقع
  • کنترل هزینه ها و استفاده از نیروهای با کیفیت
  • شناسایی کامل ریسک های شرکت از جمله ریسک تسهیلات

سپس سرکار خانم دکتر هاشمی  فشارکی عملکرد مالی شش ماهه شرکتهای زیر مجموعه  واقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع هر شرکت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند و مدیران عامل ساب هلدینگ ها، پایش اهداف استراتژی شرکتهای زیر مجموعه خود را بیان نموده و توضیحاتی در این خصوص ارائه نمودند.

در پایان جلسه  از شرکتهای آسیاسیرارس،توکا نسوز ،توسعه توکا،بهسازان خاورمیانه ،توکاسبز،توکاریل ،بهسازان غلطک ،صنایع برش  به عنوان شرکتهای برتر تشکر و قدردانی گردید.

Trackback URL: http://tukaco.com/site/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/trackback/