به نام خدا

شرکت سرمایه گذاری توکا1 فولاد یک شرکت سرمایه گذاری است که با جذب ، هدایت و مدیریت سرمایه در فعالیت های اقتصادی مفید برای کشور ، به دنبال مشارکت در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران و ارزش آفرینی برای سهامداران است.

ما به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری که اولویتمان صنعت فولاد و صنایع مرتبط است و می خواهیم تا سال 1400 یکی از 75 شرکت برتر ایران باشیم. در جهت رسیدن به این چشم انداز ، ارتقای عملکرد اقتصادی ، بهبود سبد سرمایه گذاری ها ، ارتقای چابکی ، بهبود فرهنگ سازمانی ، افزایش سطح رضایت و وفاداری سهامداران وکارکنان از جمله اهداف شرکت می باشد.

واقعیت این است که سال 94 سال سختی بود و اقتصاد ایران در سال 94 در رکود نسبی قرار داشت. اگرچه تورم مهار شده اما رکود فراگیر دامن اقتصاد ایران را گرفته است و شرایط را برای بنگاه های اقتصادی سخت و طاقت فرسا کرده است. در چنین شرایطی صنعت فولاد کشور نیز دچار رکود شد و مشکلات نقدینگی علاوه بر فشار بر روند عادی شرکت ها توسعه های فولادی را با چالش جدی مواجه کرد.

اما علیرغم شرایط مذکور ، توکا فولاد سال 94 را به خوبی گذراند و علاوه بر دستیابی به تعهدات خود به سهامداران محترم و تحقق سود اعلامی توانست دستاوردهای بزرگی حاصل نماید. ارتقای موقعیت شرکت در بین صد شرکت برتر و کسب رتبه 93 در بین آن ها و همچنین کسب مقام به عنوان یکی از ده شرکت پیشرو در بین صد شرکت برتر ایران از جمله دستاورد های سال 94 بود.

امروز شرکت توکا فولاد به عنوان یک شرکت شناخته شده و پیشرو از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است. اعتقاد شرکت بر ارزش هایی همچون شفافیت ، درستکاری ، شایسته سالاری ، قانون مداری ، مسئولیت پذیری و احترام به حقوق ذینفعان و عزم شرکت به توسعه و پیشرفت ما را بر آن داشته که سال 95 را نیز علیرغم سختی ها با تلاش و کوشش شبانه روزی با موفقیت و سربلندی به سر انجام برسانیم.

مهم ترین برنامه شرکت در سال 95 تدوین و پیاده نمودن اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه گروه شرکت های توکا فولاد است. با پیاده نمودن این اصول ضمن تحکیم شفافیت ، انضباط و شایسته سالاری ، رشد و توسعه مالی و تخصصی شرکت شتاب خواهد گرفت و آینده شرکت برای سهامداران محترم تضمین خواهد شد. آینده ای که به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.