توسط: Tukaco در: اکتبر 22, 2017 در: اخبار شركت نظر: 0

الزامی شدن تشکیل کمیته‌های حسابرسی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 1391/2/16 رخداد به‌جا و شایسته‌ای بوده که در صورت پیاده‌سازی صحیح به تقویت نظام راهبری شرکتی می‌انجامد. تقویت مجموعه نظام راهبری شرکتی که باهدف دستیابی به سلامت گزارشگری مالی،رعایت قوانین و مقررات و اثربخشی عملیات است، به مشارکت در توسعه و ارتقای سلامت نظام اقتصادی،اجتماعی،سیاسی در سطحی وسیع‌تر خواهد انجامید. این نوشتار به‌منظور طرح خلاصه برخی از موضوعات پیرامون کمیته‌های حسابرسی و حسابرسی داخلی شرکت‌های مشمول تهیه گردیده است.

هدف از تشکيل کميته حسابرسي، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از موارد زیر می‌باشد:

1- اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،

2- سلامت گزارشگری مالی،

3- اثربخشی حسابرسي داخلي،

4- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و

5- رعايت قوانين، مقررات و الزامات.

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به‌منظور ارزش افزایی و بهبود عمليات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

دامنه عمليات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت شرکت طراحی و ارائه‌شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

1- ریسک‌ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می‌شوند،

2- در مواقع لزوم، تعامل با گروه‌های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد،

3- اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی بااهمیت شرکت، درست، قابل‌اعتماد و به‌موقع می‌باشد،

4- فعالیت­های کارکنان مطابق با خط‌مشی‌ها، استانداردها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌باشد،

5- تحصیل منابع به‌صرفه می‌باشد، از منابع کارا و اثربخش استفاده می‌شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می‌شود،

6- برنامه‌ها، طرح‌ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،

7- کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می‌شود،

8- موضوعات قانونی و حقوقی بااهمیت مؤثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسایی می‌شود و موردتوجه قرار می‌گیرند.

کمیته حسابرسی از طریق نظارت بر روند گزارشگری مالی، شامل سیستم کنترل داخلی و استفاده از اصول پذیرفته‌شده حسابداری و نیز نظارت بر عملکرد حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی، موجب می‌شود که اشتباهات عمدی و سهوی در اندازه‌گیری‌های حسابداری و افشای اطلاعات موارد بااهمیت مالی، کاهش یابد. حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی كه در داخل شرکت و توسط كاركنان آن، به‌منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و از اركان اصلی محیط كنترلی محسوب می‌شود. به این دلیل که حسابرسان داخلی کارمندان شرکت هستند، واضح است که نمی‌توانند استقلال واقعی و ظاهری حسابرسان مستقل را داشته باشند، اما اگر حسابرسان داخلی به‌طور مستقیم زیر نظر کمیته حسابرسی باشند، نسبت به زمانی که به مسئول دیگری گزارش می‌دهند از آزادی عمل بیشتری برخوردار می‌شوند، واحد حسابرسی داخلی با گزارش مستقیم به کمیته حسابرسی، مستقل از مدیریت عمل می‌کند و این امر به بهبود کارایی و اثربخشی و متعاقب آن بهبود عملکرد واحد حسابرسی داخلی کمک می‌کند.

 

Trackback URL: http://tukaco.com/site/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88/trackback/