توسط: Tukaco در: ژانویه 06, 2018 در: دسته‌بندی نشده نظر: 0

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت های گروه حمل و نقل در روزهای گذشته هم چون سایر گروه ها، میزان درآمد 9 ماهه منتهی به آذر خود را ارائه کردند که در این گزارش به بررسی جامع آن پرداخته ایم.

 

Trackback URL: http://tukaco.com/site/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-9%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82/trackback/