توسط: Tukaco در: سپتامبر 19, 2016 در: اخبار شركت نظر: 0

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاريخ 1395/06/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه راس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ 1395/06/24 در محل اصفهان ، خيابان جي ، ورودي اتوبان شهيد آقابابايي ، سالن اجتماعات شركت تعاوني...

ادامه مطلب
توسط: Tukaco در: سپتامبر 05, 2016 در: اخبار شركت نظر: 0

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) به شماره ثبت 6124 و شناسه ملی 10260272518 یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 1395/06/24 در محل اصفهان – خیابان جی ورودی اتوبان شهید آقابابایی...

ادامه مطلب
توسط: Tukaco در: ژوئن 09, 2016 در: اخبار شركت نظر: 0

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاريخ 1394/7/8 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي سالانه راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1394/7/29 در محل اصفهان-سپاهان شهر-بلوار قائم جنوبي-جنب دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني سالن اجتماعات شركت تعاوني مصرف فولاد مباركه ساختمان نگين نقش جهان...

ادامه مطلب
توسط: Tukaco در: ژوئن 09, 2016 در: اخبار شركت نظر: 0

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(دفتر ایده های نوین) در راستای هدف کارآفرینی و خدمت به خانواده بزرگ بازنشستگان فولاد مبارکه دوره آموزشی ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد کارآفرینی همراه با معرفی ایده های برتر جهت سرمایه گذاری را در بهمن ماه 94 برگزار می کند،جهت ثبت...

ادامه مطلب
توسط: Tukaco در: ژوئن 09, 2016 در: اخبار شركت نظر: 0

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در نظر دارد از طریق مناقصه محدود از فهرست شرکت هایی که از طریق این ارزیابی کیفی تعیین خواهد گردید، انجام مشاوره فنی و نیز خرید تجهیزات و احداث یک واحد نیروگاهی برق مقیاس کوچک با ظرفیت 15مگاوات به صورت EPC و یا EPCF...

ادامه مطلب
توسط: Tukaco در: ژوئن 09, 2016 در: اخبار شركت نظر: 0

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/11/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي فريبرز صالحي مباركه به شماره ملي 4723440763 خارج از اعضاء هيئت مديره براي بقيه مدت دو سال تا تاريخ 1396/04/15 به سمت مديرعامل شركت انتخاب گرديد و در ساير سمت ها و حق امضا تغييري ايجاد نشد،مديرعامل...

ادامه مطلب