توسط: Tukaco در: ژوئن 03, 2018 در: اخبار شركت نظر: 0

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توکافولاد ( سهامی عام) به شماره ثبت 6124 و شناسه ملی 10260272518یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 مورخ 1397/03/29 در محل اصفهان،سپاهان شهر،سالن نگین نقش جهان تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دستور جلسه :
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2. بررسی و تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1396/12/29
3. انتخاب بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل
4. انتخاب اعضای هیئت مدیره
5. تعیین روزنامة کثیرالانتشار
6. تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
8. تعیین پاداش هیئت مدیره
9. تقسیم سود
10. ساير موارد

Trackback URL: http://tukaco.com/site/wp-trackback.php?p=4055