توسط: Tukaco در: جولای 21, 2018 در: اخبار شركت نظر: 0

در پی دعوت هیئت مدیره و آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت مورخ 1397/03/13 و 1397/03/19جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) در ساعت  10 صبح مورخ 97/03/29 با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام  و نیز نماینده محترم سازمان بورس و درمحل اصفهان،سپاهان شهر،سالن نگین نقش جهان تشکیل گردید و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید هیئت رئیسه ای بشرح زیر انتخاب گردیدند.

-آقای امیرحسین نادری نماینده فولاد مبارکه ، رئیس مجمع

-آقای سید حسین هاشمی طباطبایی نماینده  مهرگان تامین پارس ، ناظر

-آقای محمد جلیل زاده نماینده سرمایه گذاری صبا تامین ، ناظر

-آقای احمد جعفری ، منشی

سپس رئیس مجمع با احراز حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

1-گزارش هیئت مدیره و بازرس اصلی شرکت قرائت گردید.

2-ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب مجمع رسید.

3- موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

4-روزنامه دنیای اقتصادجهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید.

5-جهت انتخاب اعضا هیئت مدیره رای گیری و در نتیجه شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) و شرکت  سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص) و شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) و سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت  12  همانروز خاتمه یافت.

Trackback URL: http://tukaco.com/site/wp-trackback.php?p=4070