توسط: Tukaco در: دسامبر 25, 2018 در: اخبار شركت نظر: 0

این جلسه با حضور مدیریت عامل هلدینگ توکا فولاد جناب آقای مهندس اخوان، مدیر راهبری و نظارت بر عملکرد شرکتها جناب آقای دکتر صافی، هیات مدیره شرکت توکاتدارک جناب آقایان پرورش، الشریف و سرکار خانم دکتر هاشمی آغاز شد. جناب آقای اخوان ضمن معرفی آقای فخارزاده به تشریح شرایط شرکت توکا تدارک پرداخته و دفاع از حقوق سهامداران را از وظایف اصلی هیات مدیره ها و مدیران عامل عنوان کردند.ایشان همچنین ارائه گزارشات صحیح و جلوگیری از هر گونه اهمال کاری و حفظ و شان اصول اخلاقی را از خطوط قرمز خود دانسته و مدیران را به آن متعهد خواندند.

Trackback URL: http://tukaco.com/site/wp-trackback.php?p=4182