مقاصد استراتژيك و اهداف عملياتي توكافولاد

سال 95 برای توکافولاد و شرکت های گروه سال بسیار سختی بود.ولیکن با تلاش و همت کلیه همکارانمان توانستیم در سال مورد گزارش رتبه توکافولاد در صد شرکت برتر ایران را که یکی از اهداف استراتژیکمان بود 10 رتبه ارتقاء دهیم و از نودوسومین شرکت برتر ایران در سال گذشته به هشتادوسومین شرکت برتر ایران ارتقاء یابیم. به منظور تحقق این هدف در سالی که گذشت توکافولاد با پیاده سازی چارچوب و الگوهای مدیریتی (مثل تدوین استراتژی،تعالی سازمانی EFQM ،مدیریت دانش و…)در شرکت های زیرمجموعه باعث ارتقاء راندمان و بهره وری آنان گردید  و ماحصل این رشد افزایش قدرت رقابتی شرکت های زیرمجموعه در شرایط سخت اقتصادی سال 95 بود  که مبین این ادعا تحقق سود برنامه ریزی شده در سال مورد گزارش علی رغم کاهش درآمدهای عملیاتی می باشد.