هیئت مدیره

هيئت مديره مسوول ايفاي وظيفه ي امانتداري در جهت منافع ذينفعان شركت و به ويژه سهامداران است.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(سهامی عام) طی سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1396 تعداد سیزده جلسه برگزار کرده است و در این جلسات بر روی موضوعات مختلفی از جمله تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک، توسعه کسب و کار، افزایش ارزش افزوده شرکت و …. ارزیابی و بررسی های دقیقی انجام داده است.

یکی از تصمیمات مهم هیئت مدیره طی سال مذکور با توجه به تعداد زیاد شرکتهای زیر مجموعه و حوزه های وسیع فعالیت آنها، استقرار یک نظام راهبری شرکتی اثربخش می باشد که در این خصوص تدوین آیین نامه راهبری شرکتی را به طور مصمم و دقیق آغاز نموده است.