شرکت آتیه فولاد نقش جهان در تاریخ 1386/1/27 به عنوان شرکت “سهامی خاص” و با سرمایه پنجاه میلیارد ریال طی شماره 29905 با موضوع انجام فعالیتهای اقتصادی ، بازرگانی و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور ، در اداره ثبت شرکت های اصفهان برای مدت نامحدود به ثبت رسید . مرکز اصلی شرکت در اصفهان و به آدرس ” اصفهان ، سی و سه پل ، ابتدای خیابان چهارباغ بالا ، مجتمع تجاری اداری کوثر ، فاز 2 ، طبقه 3 ، واحد 530  “ قرار دارد . سرمایه ثبت شده کنونی شرکت 440،000،000،000 ریال منقسم به 440،000،000 سهم یک هزار ریالی می باشد .