شرکت حمل و نقل توکاسیر سپاهان

انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا و همچنین ایجاد هر گونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل پایانه های استان

 

کیلومتر 14 جاده شهرضا – اصفهان، جنب شهرک رازی

کد پستی : 8639136141

تلفن : 52735072-031