شرکت حمل ونقل توکا

این شرکت به امور حمل ونقل جاده ای در سراسر کشور می پردازد ، جابجائی محصولات شرکت فولاد مبارکه ، حمل ونقل بارهای سنگین ونیمه سنگین ، ترافیکی ، ترخیص وانبارداری کالا در بنادر کشور وانجام عملیات تخلیه وبارگیری کشتی ها از جمله فعالیت های این شرکت است . این شرکت دارای جندین شعبه درشهرهای مختلف ایران ونماینده مجاز شرکت ایران خودرو دیزل می باشد .

مبارکه، جنب مجتمع فولادمبارکه، شرکت حمل ونقل توکا

تلفکس : 52735072-031

پست الكترونيكي : info@tukatrans.com

وب سايت : www.tukatrans.com